Långsjö, Långsjö Gård

Beskrivning: Långsjö Gård,Baksidestext "Långsjö gård som på 1700-talet var ett torp under Långbro och som avstyckades från stamhemmanet 1772 var då 0,25 mantal. Köpare var madam Loberg. Nästa köpare var C.M. Norman som sålde gården för 5333 kr till ryttmästare Askengren år 1820. Vid denna tid återgick gården till stamhemmanet varefter Söderlund sålde det till bröderna Ditzinger 1881 för 24000 kr. Dessa sålde gården 1889 för 60000 kr till postexpeditör T. Gelhaar. År 1891 köper H. Groth Axling Långsjö nr 1 för 30000 kr. Härav framgår att gården tidigare styckats. En del köptes 1891 av Advald Larsson och en del 1894 av grosshandlare Fr. Pettersson. Byggnaderna uppfördes 1881 av bröderna Ditzinger. Nästa köpare var F Leuhusen. Han upplät den s.k. badhustomten till fastighetsägarna i Långsjö. Vid sekelskiftet innehades egendomen av godsägare Fritz Wahlström som sålde den till patron J.E. Lignell. Efter hans död 1908 inköptes kvarvarande område av AB Billiga tomter och exploatering började. Tomtförsäljningen började redan år 1906. De första nybyggarna var K.W. Karlsson-Ferb och snickare J.A. Köhler m.fl. Innan den egentliga tomtförsäljningen började, hade dock egendomen avstyckats i några smärre lägenheter såsom Bergstorp, Fridhem, Rosenhill m.fl. Därefter förekommer flera Långsjötomter nr 1. Från Curt Larsson." ,BHF Studiecirkel 2015: Foto av en nu försvunnen målning av Viktor Andersson, bosatt i Älvsjö. Notera badhuset med hopptorn t.h samt tvättstuga vid sjön t.v. Tomtförsäljningen började redan 1904.
Ort/plats: Långsjö, Sverige, EU
Motivord:
Bildnummer: bhf1403_040
Licens: Creative Commons - Erkännande-Ickekommersiell

Tillhör samling hos

Brännkyrka hembygdsförening

Hjälp oss med mer information om bildenNamn
E-post
OBS! Vi publicerar inte e-postadressen!
Bildnummer
Som en extra koll ber vi dig att fylla i bildnr (se ovan) på det foto du vill kommentera.