Älvsjö, flygbild 1936

Beskrivning: Flygfoto över Älvsjö taget söderifrån 1936. Från Curt Larsson.
Fotodatum: troligtvis 1936
Ort/plats: Älvsjö, Sverige, EU
Motivord: flygfoto åker skog
Bildnummer: bhf1401_004
Licens: -

Tillhör samling hos

Brännkyrka hembygdsförening

Hjälp oss med mer information om bildenNamn
E-post
OBS! Vi publicerar inte e-postadressen!
Bildnummer
Som en extra koll ber vi dig att fylla i bildnr (se ovan) på det foto du vill kommentera.