Individ (person): Rolf Hållinder

Identifier: se_ab_tahf_person_103

Related Collection

Täby hembygdsförening (är relaterad till)