Individ (person): Katarina Schoerner Carr

Related Collection

Ingarö hembygdsförening (är relaterad till)